Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011 στις 19.00 στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ PALACE στη Θεσσαλονίκη