Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καταψήφισε τον απολογισμό του κ. Αράπογλου στη Γ.Σ. των μετόχων της Ε.Τ.Ε.