Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πάει θέατρο… σε μια παράσταση από συναδέλφους αποκλειστικά για τα μέλη του