Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟ – ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ