Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟ …ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ