Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟ …ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ…. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ