Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στηρίζει ενεργά τον εργασιακό αθλητισμό