Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στηρίζει τη δράση των Γιατρών χωρίς Σύνορα