Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει δυναμικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις που προκήρυξε η Ο.Τ.Ο.Ε. στην Περιφέρεια