Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει στον 30ο κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας σε συνεργασία με τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα