Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει στον 31ο κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών σε συνεργασία με τον Αρκτούρο