Ο.Τ.Ο.Ε. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας- Θεατρική παράσταση