Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και για την Ασφάλεια στην Εργασία