Πανελλήνιος Διαγωνισμος Ζωγραφικής, Φωτογραφίας & Γλυπτικής Ο.Τ.Ο.Ε.