Πανελλαδική Απεργία 10 Ιουνίου 2021

Η Ο.Τ.Ο.Ε. συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το εργασιακό νομοσχέδιο (προσχέδιο νόμου), με νέο αναλυτικό υπόμνημα, το οποίο αποστείλαμε στις 26.5.2021 στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων (για να δείτε το υπόμνημα πατήστε εδώ:  https://www.otoe.gr/uploads/files/otoe_15560Ergasiaka.pdf).

Η συμμετοχή μας στη δημόσια διαβούλευση είχε ως στόχο:

να επισημάνουμε τεκμηριωμένα τις σοβαρές επιφυλάξεις, αντιρρήσεις και αντιπροτάσεις μας σε άρθρα του προσχεδίου νόμου, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον κλάδο, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

να επαναφέρουμε τις προτάσεις μας για την αναγκαία υιοθέτηση διατάξεων που να βγάλουν τη χώρα από το πολυετές καθεστώς θεσμικής εξαίρεσης, σε σχέση με τα κατ’ εξοχήν ισχύοντα στην Ενωμένη Ευρώπη. Να διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων από εργοδοτικές αυθαιρεσίες και καταχρήσεις. Να ενισχύσουν , τον κομβικό για τη Δημοκρατία και τον κοινωνικό διάλογο θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ.

να καταθέσουμε θέσεις και επιχειρήματα, που θα βοηθήσουν τους συναδέλφους, όπως και κάθε εργαζόμενο και ενεργό πολίτη, να κατανοήσουν σημείο προς σημείο τη σημασία και τις συνέπειες του συγκεκριμένου νομοθετήματος για τα εργασιακά δικαιώματα, τους θεσμούς, την εργασία και τη ζωή μας.  

H Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ, στις 28.5.2021 συνεδρίασε, με ειδικό θέμα το εργασιακό νομοσχέδιο.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν διεξοδικά οι πολιτικοσυνδικαλιστικές διαστάσεις του εργασιακού νομοσχεδίου και  διαπιστώθηκε ότι επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι κατ’ αρχήν εκτιμήσεις της ΟΤΟΕ (Ανακοίνωση ΟΤΟΕ νο 62 της 14.5.2012).

Ειδικότερα, η  Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ διαπίστωσε ότι:

I.          Στο προσχέδιο νόμου για τα εργασιακά υπάρχουν θετικές διατάξεις, οι οποίες σχετίζονται ιδίως με την κύρωση των δύο Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας (190 και 187)  και με την Ενσωμάτωση της Ενωσιακής Οδηγίας 2019/1158 για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.  

Υπάρχουν, όμως, και διατάξεις που ανατρέπουν ό,τι έχει απομείνει από το δίκαιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της ρύθμισης του χρόνου εργασίας, των απολύσεων, της συνδικαλιστικής λειτουργίας, της απεργίας αλλά και των εργασιακών-ελεγκτικών θεσμών. Διατάξεις που αποδομούν πλήρως δυο θεμελιώδεις για το συνδικαλιστικό κίνημα και τις συλλογικές συμβάσεις νόμους, τον ν.1264/82 και τον ν. 1876/90.   

II.         με την επίκληση ενός δήθεν εκσυγχρονισμού της «παλαιωμένης» Εργατικής Νομοθεσίας, οι διατάξεις του προσχεδίου νόμου

–           επαναφέρουν  οπισθοδρομικές λογικές, που παραπέμπουν κρίσιμα εργασιακά δικαιώματα όπως το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας, στην άνιση ατομική διαπραγμάτευση εργοδότη-εργαζόμενου.

–           θέτουν νέα διαδικαστικά και τυπικά προσκόμματα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στη σύναψη αλλά και στην εγκυρότητα των ΣΣΕ,  αντί να τις ενισχύσουν, με την κατάργηση της ΠΥΣ 6/2012, του ν. 4635/19 κλπ, βάζοντας τέλος στο καθεστώς μνημονιακής εξαίρεσης της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

–           προκρίνουν συνειδητά τις ατομικές συμβάσεις,  για παραπέρα απορρύθμιση και υποβάθμιση της εργασίας.

–           αποδομούν τον δημοκρατικό νόμο 1264/82, πλήττουν καίρια τις συνδικαλιστικές ελευθερίες,   επιδιώκουν την ακύρωση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της απεργίας, την υπονόμευση των συνδικαλιστικών λειτουργιών στο σύνολό τους, αντί να στηρίξουν και να ενισχύσουν, στις απαιτητικές συνθήκες της ψηφιακής εποχής, τον ρόλο  των συνδικαλιστικών οργανώσεων ως πυλώνα του διαλόγου, της κοινωνικής συνοχής και της Δημοκρατίας. 

III.        σε μια χώρα με τόσο υψηλή ανεργία, αντί να ενισχύσουν με συγκεκριμένα μέτρα τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, οι διατάξεις του προσχεδίου νόμου

–           αποδομούν παραπέρα το δίκαιο της απόλυσης και διευκολύνουν με μια σειρά διατάξεων τις απολύσεις, ακυρώνοντας, για την πλειοψηφία των απολυμένων, το δικαίωμα ανάκτησης της εργασίας τους εφόσον δικαιωθούν στα δικαστήρια.

–           προκρίνουν την εντατικοποίηση της υπάρχουσας εργασίας, με προφανείς κινδύνους για τη φυσική και την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, μέσα από τη διευθέτηση του ωραρίου, την επέκταση της εργασίας Κυριακές και Αργίες, αλλά και με την απαξίωση των συμβατικών ωραρίων εργασίας, με τη μη κατάργηση της υπερεργασίας.

–           επιχειρούν να διαμορφώσουν εικόνα «εργασιακού El Dorado» για επίδοξους εγχώριους και ξένους επενδυτές, ανεξάρτητα από το αν αυτή διασφαλίζει ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, συνοχή  και πραγματική προοπτική για τη χώρα.   

–           συνεχίζουν στον αδιέξοδο δρόμο της φθηνής και υποτιμημένης εργασίας, αντί να προωθήσουν μια νέα κοινωνική συμφωνία μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, βασισμένη στη γνώση και στην καινοτομία με την συμμετοχή του συνδικαλιστικού κινήματος. 

IV.       τέλος, με την πρόταση μετατροπής του ήδη αποδυναμωμένου ΣΕΠΕ σε «Ανεξάρτητη Αρχή», δίνουν σαφές μήνυμα απόσυρσης του Κράτους από τον κομβικό τομέα του ελέγχου εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας και των ΣΣΕ, σε μια αγορά εργασίας που ήδη πλήττεται από υψηλή παραβατικότητα, εργοδοτική αυθαιρεσία και ασυδοσία.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το εργασιακό νομοσχέδιο αποτελεί κορυφαία πρόκληση και μάχη για ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα σε εθνικό, κλαδικό, τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Μια μάχη που πρέπει να δοθεί με τη συμμετοχή σύσσωμου του συνδικαλιστικού κινήματος σε ενωτικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις, για να αποσυρθούν οι οπισθοδρομικές  διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου.

Η ΟΤΟΕ έχει ήδη θέσει τον κλάδο σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Αξιοποιούμε και θα αξιοποιήσουμε κάθε μέσο (περιοδείες, web tv, παρεμβάσεις σε κόμματα και φορείς), για την αποτελεσματική ενημέρωση των εργαζόμενων και της κοινής γνώμης σχετικά με το περιεχόμενο και τις συνέπειες του εργασιακού νομοσχεδίου.

Στην κατεύθυνση αυτή,

-αποστείλαμε στις 28.5.2021 επιστολή στην ΓΣΕΕ, επισυνάπτοντας το αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της ΟΤΟΕ. Τονίσαμε, παράλληλα, την ανάγκη να υπάρξουν συντονισμένες, ενωτικές και αποτελεσματικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις από ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας.

-αποστείλαμε το υπόμνημα  με τις θέσεις της ΟΤΟΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο σε όλα τα κόμματα της Βουλής, για ενημέρωσή τους και για τις δικές τους ενέργειες.

Μετά και από την απόφαση της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, για απεργιακή κινητοποίηση στις 10/6/2021, καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τα πρωτοβάθμια Σωματεία, τα Νομαρχιακά Παραρτήματα, να ξεκινήσουμε την ενημέρωση όλων των εργαζομένων για την μαζική αγωνιστική και αποφασιστική κινητοποίηση συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία στις 10/6/2021.

Εάν η Κυβέρνηση εμμείνει στις οπισθοδρομικές και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του προσχεδίου νόμου, εκ των πραγμάτων βάζει απέναντί της ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και ο κλάδος παραμένει σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Τέτοιες διατάξεις υποθηκεύουν το μέλλον της εργασίας, της κοινωνίας, της χώρας.

Τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF