Πανικόβλητη η Διοίκηση από την ανταπόκριση των σδ στην απεργία