ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 11-22.5.2018