ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΤΑΙΡΩΝ