ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., ΓΙΑ ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.