ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016- ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ