ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ