Πλαίσιο Διεκδίκησης της νέας Κλαδικής Σύμβασης Ο.Τ.Ο.Ε.- Τραπεζών