Πολιτιστικά μονοπάτια Ο.Τ.Ο.Ε.-Οκτώβριος 2015 – Ελεύθερο πανεπιστήμιο