ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2017)