Προτάσεις μέτρων της Ο.Τ.Ο.Ε. για την μετάβαση στην επόμενη μέρα