ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ