Πρωτοβουλία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για επιστροφή εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Αυτασφάλειας