Πρωτοφανείς παρεμβάσεις, υπό πίεση η ελεύθερη βούληση για την εθελουσία έξοδο