Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., όπως κάθε χρόνο, υλοποιεί και φέτος για τα παιδιά των μελών του το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των νέων ανθρώπων για το επαγγελματικό τους μέλλον και την ενήλικη ζωή τους. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου καθώς και της Γ’ Γυμνασίου οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της επιλογής «τύπου» Λυκείου.

Με δεδομένη τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και την ευαίσθητη ηλικία στην οποία οι έφηβοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν ολόκληρη τη ζωή τους, το Πρόγραμμα συμβάλει ουσιαστικά στην απόκτηση των εφοδίων ώστε η όποια επιλογή να γίνει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις που είναι:

 • η απόκτηση βασικής πληροφόρηση σχετικά με την αγορά εργασίας (τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, τη δομή, την οργάνωση και τις προοπτικές της) και
 • η επίγνωση του κατά πόσο ταιριάζουν με το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να ενταχθούν. 

Το Πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο Σύλλογός μας έχει σκοπό:

 • να πληροφορήσει (το δυνατόν πληρέστερα) τους νέους σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους – μετά το Λύκειο – ως προς την συνέχιση των σπουδών τους και την περαιτέρω επιμόρφωσή τους καθώς και για την αγορά εργασίας όπως διαμορφώνεται στη σύγχρονη εποχή
 • να ενεργοποιήσει την απαραίτητη για κάθε άνθρωπο – και ιδιαίτερα τους έφηβους – διαδικασία «γνωριμίας» με τις επιθυμίες του, τα ενδιαφέροντά του, τις ανάγκες του, τις δυνατότητες και δεξιότητες του, εν τέλει με τον ίδιο του τον εαυτό.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την καταξιωμένη στο χώρο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού εταιρεία Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας (www.orientum.gr), η οποία θα οργανώσει, αποκλειστικά για τα παιδιά των μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τα ακόλουθα προγράμματα:

ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ Λυκείου

 • Εισαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ενιαίο για όλους τους μαθητές Λυκείου, διάρκειας 1,5 ώρας. Περιλαμβάνει παρουσίαση σχολών και προγραμμάτων σπουδών, ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα και την αγορά εργασίας, διεξόδους απασχόλησης, ειδικά μαθήματα, μετεγγραφές κτλ.

 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, διάρκειας 30 λεπτών.
 • Ατομική συνάντηση, διάρκειας 1,5 ώρας.

Συζήτηση του Συμβούλου με τον/την μαθητή/τρια. Περιλαμβάνει υπολογισμό μορίων, ανάλυση των αποτελεσμάτων του τεστ, πληροφόρηση για τα τμήματα, ιεράρχηση των σχολών, συμβουλευτική διαδικασία και συμπλήρωση πρότυπου μηχανογραφικού.

 • Πρόσβαση για ένα έτος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει software σύγκρισης σχολών και υπολογισμού μορίων, οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίους, εναλλακτικές καριέρες που προσφέρουν τα τμήματα, εκπαιδευτικά νέα και χρήσιμα link.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ – Β΄ Λυκείου

 • Εισαγωγικό διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ενιαίο για όλους τους μαθητές Λυκείου, διάρκειας 1,5 ώρας. Περιλαμβάνει παρουσίαση σχολών και προγραμμάτων σπουδών, ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα και την αγορά εργασίας, διεξόδους απασχόλησης, ειδικά μαθήματα, μετεγγραφές κτλ.

 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση τεστ, διάρκειας 1 ώρας:

α) επαγγελματικών ενδιαφερόντων,

β) προσωπικότητας και

γ) εργασιακών κινήτρων.

 • 1η ατομική συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας.

Συζήτηση του Συμβούλου με τον/την μαθητή/τρια.

 • 2η ατομική συνάντηση, διάρκειας 1 ώρας.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ και ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Σε αυτή τη συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς, με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών.

 • Πρόσβαση για ένα έτος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει software σύγκρισης σχολών και υπολογισμού μορίων, οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακά προγράμματα, εγκυκλίους, εναλλακτικές καριέρες που προσφέρουν τα τμήματα, εκπαιδευτικά νέα και χρήσιμα link.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ Γυμνασίου

 • Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ο Δρόμος για το Λύκειο», διάρκειας 1,5 ώρας.

Αφορά την επιλογή τύπου Λυκείου και είναι ενιαίο για όλους τους μαθητές και τους γονείς. Περιλαμβάνει ανάλυση των τύπων Λυκείου και των διεξόδων σπουδών και απασχόλησης. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις.

 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς και μαθητές.

Λόγω της πανδημίας, ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες και τον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων, μπορεί κατά περίπτωση και σε απευθείας συνεννόηση με την Orientum μέρος της συμβουλευτικής διαδικασίας να γίνει και με συναντήσεις διά ζώσης.

Οι συνάδελφοι – μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στα παραπάνω προγράμματα, ανάλογα με την τάξη που φοιτούν, παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24/3/2022, e-mail με παραλήπτη το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου syete@otenet.gr ή syete2@nbg.gr με θέμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 2022 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στο e-mail παρακαλούμε να αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:

Στοιχεία γονέα (συναδέλφου)

Επώνυμο: ..……………………………………………………………………………………

Όνομα: .…….…..…….…………..……………………………………………………………

Αριθμός Μητρώου: …………………..

Κατάστημα / Μονάδα Διοίκησης: ……….………………………………………

Τηλ. εργασίας: ………………………….

Τηλ. οικίας: ………………………………

Κινητό τηλ.: .……..………………………

email: ..………………………………………………………………………………………..

Στοιχεία παιδιού

Επώνυμο: ..……………………………………………………………………………………

Όνομα: .…….…..…….…………..…………………………………………………………..

Ημερομηνία Γέννησης: ………………………….……………………………………

Τάξη φοίτησης: ……………………………………………………………………………

Ομάδα προσανατολισμού (προαιρετικό): …………………………………

email: ..………………………………………………………………………………………..

Η επικοινωνία με τους συναδέλφους θα γίνει απευθείας από εκπρόσωπο της Orientum προκειμένου να καθοριστεί εξατομικευμένα το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης του κατά περίπτωση προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μπαλτούμα Ματούλα (τηλ. 210-3349928, διεπ. 19928) και την κα Βελέντζα Βαρβάρα (τηλ. 210-3349927, διεπ. 19927).

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., δεδομένων και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε, θα καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος υλοποίησης του Προγράμματος.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF