Πρόεδρος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε – Αθανάσιος Ντεκουμές

Αθανάσιος Ντεκουμές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Επιστήμη του Μάνατζμεντ και Εφαρμογές Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Cranfield της Αγγλίας.

Εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα από το 2001 στη Διεύθυνση Οργάνωσης.

Από το 2009 εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Το Μάιο του 2018 αναλαμβάνει καθήκοντα Αν. Γεν. Γραμματέα.

Τον Ιανουάριο του 2022 αναλαμβάνει Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.