Πρόκληση ενδιαφέροντος από τη Γραμματεία Αθλητισμού για Συμμετοχή στο Πρωτάθλημα ΤΗΣ OTOE ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ