Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μελών Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.