Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Μάγειρα στη Λέσχη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.