Πρόσκληση προς όλους τους συναδέλφους και τους συναδέλφους συνταξιούχους