Πρόσκληση στη μνήμη του συνάδελφου Χρίστου Τζάμαλη