Πρόσκληση συμμετοχής στο Θεατρικό Τμήμα της Ο.Τ.Ο.Ε.