Πρόσκληση συμμετοχής στο Σεμινάριο της Ο.Τ.Ο.Ε. : Διαχείριση του άγχους στο επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον