Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Συμπληρωματική