Πρόσκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης των Μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.