Πρόσκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Σύμφωνα με το Καταστατικό συγκαλούμε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15/9/2021 στις 9 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα:

1. Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. έτους 2019-2020 και προϋπολογισμός έτους 2021.

2. Έκθεση ελεγκτών επί της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. για το διάστημα αυτό. Απαλλαγή Δ.Σ. και Ελεγκτών.

3. Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., αντιπροσώπους στην Ο.Τ.Ο.Ε., στο Ε.Κ.Α., τους αντιπροσώπους στο Δ.Σ. της Τράπεζας και  στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφάλειας (εφάπαξ), καθώς και για τα Νομαρχιακά Παραρτήματα και τους αντιπροσώπους στα Τοπικά Εργατικά Κέντρα.

5. Εξουσιοδότηση για διαπραγμάτευση και κατάρτιση Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για Οικονομικά και Θεσμικά θέματα του προσωπικού.

6. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων.

7. Ανανέωση της απόφασης για εκπροσώπηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω της Ο.Τ.Ο.Ε.

            Σε περίπτωση που σ΄ αυτήν την Γενική Συνέλευση δεν έχουμε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό, συγκαλούμε και δεύτερη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 17.9.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης,την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.   

Σε περίπτωση που δεν έχουμε και πάλι απαρτία, συγκαλείται τρίτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 20.9.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η σύμφωνα με το Καταστατικό απαρτία, συγκαλείται τέταρτη Γενική Συνέλευση με όσους παρόντες,

το Σάββατο 25/9/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, ώρα 10.00 π.μ.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα τεχνικά θέματα της τηλεδιάσκεψης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Ντεκουμές Αθανάσιος     Θύμιος Παπαγιάννης

  Κατεβάστε το αρχείο PDF