Πρόσκληση Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.