Πρόστιμο στην Ε.Τ.Ε. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς