Σαββατοκύριακο με την Ο.Τ.Ο.Ε. στο Παναιτώλιο και στο Καίμακτσαλάν