Σεβασμός στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των συναδέλφων/ Σεβασμός στις Συλλογικές Συμβάσεις

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η έλευση της πανδημίας, η ανάγκη προστασίας της υγείας και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις επιτάχυναν ένα νέο – για την πλειοψηφία των εργαζόμενων – τρόπο εργασίας, την εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία).

Η πράξη απέδειξε ότι η τηλεργασία εξυπηρέτησε τις παραπάνω ανάγκες, παράλληλα όμως συνέβαλε στο να γίνουν ακόμα πιο δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής. Ταυτόχρονα, η εκθετική αύξηση – και λόγω της πανδημίας –  της χρήσης των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και διασύνδεσης, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε παραβιάσεις του συμβατικά προβλεπόμενου χρόνου εργασίας και σε αδήλωτες και απλήρωτες υπερωρίες.

Καθημερινά, ο Σύλλογός μας γίνεται δέκτης έντονων παράπονων από εργαζόμενους για τηλεφωνικές κλήσεις, e-mails, τηλεδιασκέψεις εκτός ωραρίου, ακόμα και Σαββατοκύριακα ή αργίες. Η συνεχής επίκληση του επείγοντος για την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών τείνει να γίνει κανόνας και όχι εξαίρεση. Και αυτό δεν αφορά μόνο όσους εργάζονται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Η ενασχόληση με τη δουλειά εκτός του προβλεπόμενου χρόνου και η δημιουργία μιας κατάστασης διαθεσιμότητας ανά πάσα στιγμή (κατάσταση «μόνιμης επιφυλακής») έχουν άμεσες επιπτώσεις τόσο στον ιδιωτικό χρόνο του εργαζόμενου όσο και στην σωματική και ψυχική του υγεία.

Με το άρθρο Β4 της επιχειρησιακής σύμβασης 2019 – 2022 μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και ΣΥΕΤΕ, θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα αποσύνδεσης του εργαζόμενουμετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, ο ΣΥΕΤΕ πέτυχε – πρώτος στη χώρα – τόσο την αποτύπωση σε θεσμικό κείμενο ενός προβλήματος που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια όσο και την καταρχήν ρύθμισή του με τρόπο που οριοθετεί σαφώς τον τρόπο χρήσης των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και διασύνδεσης για επαγγελματικούς σκοπούς.

Η ρύθμιση των όρων της τηλεργασίας, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, μέχρι την οριστική θεσμοθέτηση δεσμευτικού πλαισίου, δεν μπορεί η τηλεργασία και οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε να είναι το πρόσχημα παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων και συλλογικών συμβάσεων. Πρέπει να είναι κατανοητό σε όλους ότι δεν είναι επιτρεπτή η παραβίαση του δικαιώματος κάθε εργαζόμενου στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του στο όνομα οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης.

Στην Εθνική Τράπεζα έχουμε φροντίσει να υπάρχει ήδη θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ρητά το δικαίωμα αποσύνδεσης και ρυθμίζει σαφώς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδότη και εργαζόμενου πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε παρέκκλιση από το πλαίσιο αυτό.

Καλούμε

  • τη Διοίκηση να σεβαστεί την Επιχειρησιακή Σύμβαση και να ενεργήσει άμεσα ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της παραβίασης του ωραρίου και του προσωπικού χρόνου των εργαζόμενων
  • τα Στελέχη της Τράπεζας να σταματήσουν τις κάθε είδους οχλήσεις προς τους συναδέλφους για παροχή εργασίας εκτός του προβλεπόμενου συμβατικά χρόνου
  • κάθε συνάδελφο να ενημερώνει άμεσα το Σύλλογο όπου διαπιστώνονται τέτοιες πρακτικές/αυθαιρεσίες.

Ο προσωπικός χρόνος του κάθε εργαζόμενου είναι ιερός και συγκεκριμένος – χωρίς εκπτώσεις.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραβιάζεται.

Η παραβίαση ΣΣΕ παράγει έννομα αποτελέσματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Ντεκουμές Αθανάσιος     Θύμιος Παπαγιάννης

  Κατεβάστε το αρχείο PDF