ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Η ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην EUROBANK. ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και των ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ