Σημαντικές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Τ.Ο.Ε. στην πρόσφατη συνεδρίαση