Σημαντική συνάντηση Ο.Τ.Ο.Ε. -Διοίκησης Τράπεζας της Ελλάδος