Στάση εργασίας Ε.Κέντρου Αθήνας 12.00-14.45 – Κλείσιμο ταμείων 11.30