Συγκέντρωση και συλλαλητήριο εργαζομένων και συνταξιούχων των Τραπεζών 30/10/2012