Συγκέντρωση-Συζήτηση για την εξαγορά της FINANSBANK